Offentlig PaaS Norge

Neste fagdag 14. sept 2023

Legg til i kalender Send inn foredrag

Applikasjonsplattform

Plattform som en Tjeneste (PaaS) tillater brukerne å utvikle, kjøre og administrere sine applikasjoner uten dyptgående kunnskap om å bygge eller forvalte infrastrukturen som skal til for å utvikle og kjøre applikasjonen.

Primært bygger disse applikasjonsplattformene på toppen av standard Kubernetes eller ulike distribusjoner av denne som OpenShift on-premise eller i skyen.

For Norske Brukere

Offentlig PaaS Norge er et fagnettverk for offentlige etater og halv-offentlige selskaper som lager nye og moderne IT-plattformer basert på prinsippene rundt Plattform som en Tjeneste.

Fagnettverket ble startet som et initiativ mellom NAV og Skatteetaten i 2017 og har senere vokst til mer enn 500 medlemmer på tvers av 50 offentlige etater og selskaper i Norge.

"NAV sin applikasjonsplattform er bygget på Kubernetes"

NAIS.io

"Aurora er vår Plattform som en Tjeneste bygget på toppen av OpenShift"

Skatteetaten

Medlemmer

NAV, Skatteetaten, NRK, Husbanken, Telenor, Equinor, Brønnøysundregistrene, Nasjonalbiblioteket, Statens Vegvesen, Tolldirektoratet, Politiets IT-enhet, Statistisk sentralbyrå, Statens Lånekasse for Utdanning, Statens Pensjonskasse, Statkraft, Entur, Vy, Meteorologisk Institutt, Norsk Institutt for Vannforskning, Universitetets Senter for Informasjonsteknologi, Mattilsynet, Digdir, Sikt, Oslo Kommune, Norsk Helsenett SF, Buypass, Utlendingsdirektoratet, Norges Domstoler, Norsk Tipping, Agder Energi, Fiskeridirektoratet, Sykehuspartner, Posten, Digipost, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Arkivverket.