Historien om hvordan Offentlig PaaS ble til

Offentlig PaaS ble startet som et initiativ mellom NAV og Skatteetaten etter at Audun Fauchald Strand og Are Vattekar møttes på KubeCon Europe i 2017 i Berlin og hørte andre norske stemmer. Det viste seg at både NAV og Skatteetaten hadde samme tanken om å bygge en applikasjonsplattform for sine utviklere med mål om å få opp fart og kvaliteten på applikasjonene.

Like etter at KubeCon var over ble Offentlig PaaS Slacken opprettet og den første fagdagen ble avholdt hos Skattedirektoratet, senere på året var NAV vertskap for den andre fagdagen. I 2018 var det duket for fagdag hos Politiet og senere på året hos SSB og i 2019 hos Telenor. I 2019 ble nettstedet offentlig-paas.no lansert.

Fagdagen er en dag hvor vi møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Fagdagen er som regel en halv dags arrangement med presentasjoner og diskusjoner. Det er også en god anledning til å bli kjent med likesinnede som jobber med de samme utfordringene.

Like før pandemien traff oss i 2020 var det duket for fagdag hos Oslo Kommune i Oslo Rådhus, neste fagdag ble avhold digitalt hos SSB da det ikke var mulig å møtes fysisk. Etter en lang pause ble Offentlig PaaS fagdagen rebootet i 2023 og det ble avholdt fagdager hos Politiet, Skatteetaten og Telenor med rekordmange deltakere.

Ved utgangen av 2023 hadde Offentlig PaaS Slacken over 1.100 brukere på tvers av mer enn 50 forskjellige organisasjoner.